Pimpinan UNIVA Medan

Pimpinan UNIVA Medan dan Fakultas 2017

 

  1. Pimpinan UNIVA Medan 2017-2022

Rektor                  : Drs. Jamiluddin Marpaung, MA.

Wakil Rektor 1    : Prof. Dr.Ir. Nurhayati, MP

Wakil Rektor 2    : Dr. Drs. Pangihutan Nasution, SH

Wakil Rektor 3    : Dr. H. Jamaluddin, MA

2. Pimpinan Lembaga dan Kepala Biro

Ketua LPPM        : Dr. Ir. Misdawati, MSi.

Ketua LPM          : Hemawati, SPd.I. MA

Ka. Biro               : Ir. Rena Arifah, M.Si

 

  1. Pimpinan Fakultas UNIVA Medan
    1. Fakultas Agama Islam

Dekan                                                       : Khairuuddin, S.Pd.I. M.Pd. MA

Wakil Dekan 1                                        : Drs. Julianto

Wakil Dekan 2                                        : Drs. H. Ahmad Mukhyar, M.Pd.

Wakil Dekan 3                                        : Drs. H. Ahmad Yani

Ka. Prodi PAI                                          : –

Ka. Prodi MPI                                         : Fitri Yulia, S.Pd.I. M.Pd.I.

Ka. Prodi Ekonomi Syariah                 : Yurmaini, MA.

Ka. Prodi PGRA                                      : M. Syukri Azwar, SPdI. MPdI.

2.  Fakultas Ekonomi

Dekan                                                       : H. Akman Daulay, SE. MM.

Wakil Dekan 1                                         : Sutanti, SE. MSi.

Wakil Dekan 2                                         : Dra. Hj. Wan Suryani, MSi.

Wakil Dekan 3                                         : Amir Makhmud Nasution, SE. MM.

Ka. Prodi Manajemen                            : Dra. Hj. Tamimah Lubis, MM.

Ka. Prodi Ekonomi Pembangunan     : Suci Eltri Jayanti, SE. MM.

Ka. Prodi Akuntansi                               : Elwardi Hasibuan, MA

3.  Fakultas Hukum

Dekan                                                       : H. Ismed Batubara, SH. M. Hum

Wakil Dekan 1                                         : Nelvitia Purba, SH. M.Hum.

Wakil Dekan 2                                         : H. Junaidi, SH.

Wakil Dekan 3                                         : Nurhimmi Falahiyati, SH. M. Kn.

Ka. Prodi Ilmu Hukum                          : Drs. Amran B, SH. M. Hum.

4.  Fakultas Teknik

Dekan                                                       : Ir. H. Hasbullah Panggabean, MT.

Wakil Dekan 1                                         : Ir. Syafriman Rivai, M.Si.

Wakil Dekan 2                                         : Gimelliya Saragih, ST. MSi.

Ka. Prodi Sipil                                          : Sarifa Hanum, ST.

Ka. Prodi Elektro                                     : Karti, ST.MT

Ka. Prodi Mesin                                       : Ir. Muksin Rasyid, MT

5.  Fakultas Pertanian

Dekan                                                       : Prof. Dr.Ir. Nurhayati, MP

Wakil Dekan 1                                         : Syarifa Mayli, SP. MP.

Wakil Dekan 2                                         : Muhammad Yusuf, SP. MP

Wakil Dekan 3                                         : Dini Mufriah SP. M. Sc.

Ka. Prodi Agroekoteknologi                    : Ir. Fuad, MM.

Ka. Prodi Agribisnis                                 : Tina H Masitah, SP. M.Si

6.  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dekan                                                       : Drs. H. Zulkifli Amin, M.Pd.

Wakil Dekan 1                                         : Rabiatul Adawiyah, S.Pd. M.Pd.

Wakil Dekan 2                                         : –

Wakil Dekan 3                                         : –

Ka. Prodi Bahasa Indonesia                    : Dra. Nurhayati, M.Pd

Ka. Prodi Matematika                              : Yumira Simamora, S.Pd. M.Pd

Ka. Prodi Bahasa Inggris                         : Iskandar Zulkarnaen, S.Pd. M.Pd.